فراری دادن مردان با این رفتار ها

 

خانم‌ها بـه درک بسیار فراوانی نیاز دارند و آقایان برای بعضی از خانم ها باید بیشتر مدارا کنند اما یکسری رفتارهای هستند کـه از سمت خانم ها زننده و باعث فراری شدن طرف مقابل کـه آقا هست می‌شود تا پایان این مطلب با ما همراه باشید این رفتارها را برایتان فهرست کرده ایم.

کدام اخلاقیات خانم ها باعث فرار مردهاست؟

با تمام شدن یک رابطه احساسی و رمانتیک ؛ اغلب افراد احساس قربانی شدن دارند و بـه این فکر نمی‌کنند کـه شاید خود آن ها مقصر اصلی بـه هم خوردن ارتباطشان شده باشند.

 

با این کـه تعداد زیادی از زنان در مقایسه با مردان بـه سراغ کتاب هاي‌ روانشناسی مربوط بـه روابط انسان هامی‌روند اما همین خانم ها زودتر از مردان برای جدایی و تمام شدن رابطه فکر میکنند.

 

بیشترین مسئله اي کـه زنان از ان شکایت دارند طفره رفتن مردان از حل مسائل زناشویی اسـت ،در مقابل مردان نیز با آرامش شرایط را تحمل می‌کنند و خودرا قربانی یک انتخاب نامناسب می‌دانند.

 

اما بالاخره زمانی فرا می‌رسد کـه مردان دستان خودرا بـه نشانه تسلیم بالا می‌برند ؛ دراین لحظه بهترین زنان نیز نمی‌توانند مردان را مجبور بـه ادامه رابطه و تغییر تصمیم کنند.

کاسه صبر تحمل لبریز شده است

اگر خانمی هستید کـه اخیرا رابطه اي را تمام کرده‌اید بهتر اسـت بـه جای این کـه خودرا قربانی بدانید ؛ کمی با منطق بیشتر بـه رابطه خود و همسرتان دقت کنید بـه همین دلیل قبل از هر چیز بهتر اسـت با ذهن و احساس درونی مردان نسبت بـه زنان بیشتر آشنا شوید.

 

بیشتر مردان این دیدگاه را در مورد شریک زندگی خود دارند کـه چرا با وجودتمام تلاش آن ها برای تحکیمم روابط زناشویی شان ؛ همان‌ گونه مورد انتقاد و سرزنش خانم ها قرار میگیرند.

 

بـه اعتقاد مردان ؛ زنان فقط برای شکایت کردن ؛ خلق شده اند ؛ حال چه سرزنش و شکایت ها شـما بـه جا باشد و چه بـه ناحق در هر حالتی شکایت کردن زنان میتواند حتی بهترین و رمانتیک ترین روابط را نیز از هم بپاشد.

مردها از مورد انتقاد قرار گفته شدن بیزار هستند و از این کـه خانمی درصدد تغییر انها برآید بیزاری می جویند حتی اگر بـه ان خان عشق زیادی داشته باشند .مردان دوست دارند کـه همانگونه کـه هستند ؛ توسط زنان پذیرفته شوند.

 

اگر دریک رابطه پر شور و رمانتیک هستید اما عادت بـه شکایت و غر زدن دارید ؛ خیلی زود شاهد فراری شدن همسرتان از زندگی با شـما می باشید.

 

بنابر این تا دیر نشده این عادت ناپسند خودرا کنار بگذارید و مرد مورد علاقه خودرا همانگونه کـه هست دوست داشته باشید.

گریه کردن زنان برای مردها غیرقابل تحمل اسـت. عده اي از خانم ها بر سر کوچک‌ ترین مسئله اي شروع بـه گریه کردن میکنند. این خانم ها در دراز مدت نمی‌توانند علاقه و عشق مردان را بـه خود حفظ کنند. مردان منطقی بودن را دوست دارند و عاشق زنانی هستند کـه با منطق نسبت بـه مسائل برخورد کنند.

 

خانمهایی کـه دوست دارند مردان را تحت بازرسی داشته باشند هرگز قادر بـه تجربه ارتباط پایداری نخواهند بود .عده اي از مردان آن قدر توسط خانم ها در ارتباط شان محدود میشوند کـه حتی نمی‌توانند فضایی برای صحبت و ارتباط با دوستان و همکاران خود داشته باشند. این شرایط زنگ خطری برای خانم ها اسـت زیرا اگر آزادی مناسب را از مردان سلب کنید دیر یا زود شـما را ترک خواهد کرد.

زنان مستقل بخوانند

حس استقلال و روی پای خود ایستادن بسیار خوب اسـت اما در صورتی کـه این ویژگی را مانند پتک بر سر مرد خود نکوبید. مردان دوست دارند کـه خانم ها کمی وابسته انها باشند و از این کـه تمام کارهای خودرا بـه تنهایی انجام دهند بیزار هستند.

 

اغلب مردان دوست دارند کـه خانم ها روی قدرت و حمایت مردان حساب کنند ودر حقیقت برای شـما تکیه گاه باشند. البته توجه داشته باشید کـه زیاده روی در وابستگی بـه مردان ؛ باعث فاصله گرفتن انها می‌شود. مثلاً از زنانی کـه حتی برای خرید وسیکه کوچک، بـه مردان نیاز دارند بیزار میشوند . بنابر این باید میان یک رابطه پایدار و ناپایدار یکی را انتخاب کنید.

 

دلیل های مهم آقایان برای ترک خانم

دلایل مردان برای ترک خانم ها بسیار بیشتر از دلایل خانم ها برای پایان دادن بـه رابطه اسـت .نکته جالب توجه این اسـت کـه خانم ها دو برابر بیشتر بـه فکر راه حل مشکل هستند و مردان اغلب بـه جدایی فکر میکنند و باوجود یکی از شاریط ذکر شده ؛ جدایی را آسانترین راه میدانند. بی توجهی مردان بـه زنان آسیب بیشتری از کتک زدن و آزارهای فیزیکی وارد میکند.

 

بیشترین رفتاری کـه خانم ها از ان گله دارند این اسـت کـه چرا مردها نظر انها را در تصمیم گیری هایشان نمی پرسند. اغلب مردانی کـه بی تفاوت نسبت بـه کارهای خانم ها هستند و آن ها را بـه کارهای مورد علاقه شان تشویق نمی‌کنند ؛ بـه مرور باعث مایوس شدن خانم ها می‌شوند.

 

زنان ،مردان ساکت و تودار را زیاد نمی پسندند و دوست دارند کـه در مورد عواطف و احساسات خود با مردها صحبت کنند . مردانی کـه عادت بـه معذرتخواهی ندارند اغلب باعث اذيت همسرشان می‌شوند کـه تکرار ان در دراز مدت باعث جدایی و پایان ارتباط میشود.

 

زنانی کـه محبت و توجه کافی را دریافت میکنند نسبت بـه شرایط سخت ؛ تحمل بیشتری دارند و این همان رفتاری اسـت کـه باید مردان انجام دهند.

 

جیغ و دادن کردن

همیشه نیازی نیست کـه با صدای بلند و جیغ مانند صحبت کنید زیرا مردها مدام بـه این فکر میکنند کـه چه زمانی صحبت شـما تمام میشود و یا ممکن اسـت مردانی را در جمع دیده باشید کـه بـه یک دیگر می‌گویند :فلانی چطور زن جیغ جیغوی خودرا تحمل میکند؟

 

در حقیقت بلند صحبت کردن و حرف زدن در مورد مسائل بیهاهمیت برای همه ی خوشایند نیست و برخیاز مردان از این موضوع گریزان هستند.

جاسوسی ممنوع

بدترین اتفاقی کـه ممکن اسـت مردان ببینند ؛ دین شـما در حال واررسی وسایل شخصی اشان مانند گشتن جیب لباس ؛ چک کردن موبایل و یا ایمیل اسـت . این رفتار کاملا غیر منطقی و غیر اخلاقی اسـت.

 

چنینی رفتارهایی وی را پنهان کارتر میکند . علاوه بر این کمتر از مسائل خود با شـما سخن میگوید و نسبت بـه شـما بی اعتماد میشود . بنابر این حفظ احترام بـه حریم شخصی ،در حفظ روابط بسیار تاثیرگذار اسـت.

 

مردان زنان وراج را دوست ندارند

تعداد زیادی از مردان دوست ندارند در قبال سوالی کـه از زنان می پرسند، سخنرانی طولانی مدت را بشنوند. زنان عاشق صحبت کردن هستند اما مردان تمایل دارند کـه فقط پاسخ سوال خودرا گوش کنند و از شنیدن سخنان بیهوده و اضافی بیزار هستند.

 

اگر اعتماد به نفس ندارید اصلا سمت مرد ها نروید

زنانی کـه اعتماد بـه نفس کمی دارند باعث فراری دادن مردان میشوند . مردان از زنان محکم و کم دردسر تر و با اعتماد بـه نفس تر خوششان می‌آید و از زنان ضعیف و گریه کن بیزار هستند.

 

بالاتر رفتارهایی را برایتان گفتیم کـه اگر یک خانم انجام می‌دهد میتواند مردها را از خود فراری دهد اگر بـه این نکات واقف باشید و ان ها را بـه مو بـه مو رعایت کنید می‌توانید روابط بهتری با دور و اطرافیان تان و مخصوصاً مردان داشته باشید.

 

برگرفته از سایت تالاب

 

 

مشخصات و اطلاعات فایل
سایت شرط بندی بت اسپات