نکات طلایی برای انتخاب مرد مناسب برای ازدواج

 

چگونه مرد مناسب برای ازدواج پیدا کنیم؟

با همه ی این‌ها، این‌که دائماً از خود بپرسید، چگونه مرد مناسبی را برای ازدواج انتخاب کنم، مشکلی ندارد؟ میدانیم کـه انتخاب مرد مناسب برای ازدواج میتواند طاقت فرسا باشد و این مقاله تنها با هدف کمک و راهنمایی شـما دراین تصمیم مهم زندگی نوشته شده اسـت.

۱٫ با مردی ازدواج کنید که شما را به خوبی می شناسد و درک می کند

درک مسائل در ازدواج بسیار مهم اسـت. قبل از این‌که بـه ازدواج با شریک زندگی خود فکر کنید، باید سطحی از درک رابا شریک زندگی خود ایجاد کرده باشید. هر دوی شـما باید یک دیگر را در سطح بسیار عمیقی بشناسید. نقاط قوت، ضعف، ایرادات شـما، همه ی باید برای یک دیگر شناخته شوند.

 

هر دوی شـما باید باهم ارتباط برقرار کنید و همه ی چیز و همه ی چیز را در مورد یک دیگر بدانید. مرحله آشنایی مرحله بسیار مهمی برای توسعه این سطح از درک و ارتباط اسـت. از ان دوره نهایت استفاده را ببرید!

 

با مردی ازدواج کنید کـه می‌تواند تفاوت بین زمانی کـه شـما خشمگین هستید و زمانی کـه غمگین هستید، زمانی کـه می خواهید صحبت کنید و زمانی کـه می خواهید تنها باشید را تشخیص دهد. هیچ مردی وجود ندارد کـه بـه احساسات شـما گوش دهد و انها را نادیده بگیرد.

 

۲٫ با مردی کنار بیایید که واقعاً شما را دوست دارد و شما هم همین احساس را نسبت به او دارید

عشق یک جنبه بسیار مهم در هر ازدواج یا رابطه اي اسـت. وقتی می خواهید مرد مناسبی را برای ازدواج انتخاب کنید، باید مطمئن شوید کـه او واقعاً شـما را دوست دارد و بـه شـما اهمیت می‌دهد. با مردی کـه از دیدن شـما خوشحال اسـت کنار بیایید. با مردی باشید کـه هم بـه صورت عمومی و هم خصوصی شـما را دوست دارد و بـه شـما اهمیت می‌دهد. مردی کـه میـــخواهد شبها با شـما بخوابد و صبح درکنار شـما بیدار شود «و نه فقط برای رابطه جنسی».

 

مردی کـه واقعاً شـما را دوست دارد و بـه شـما اهمیت میدهد همیشه هم در خلوت و هم در جمع بـه شـما احترام میگذارد. او هرگز دست هایش را برای زدن تو بلند نمیکرد! با مردی ازدواج کنید کـه وقتی زمین خوردید شـما را بگیرد و وقتی آسیب دیدید یا روزهای سختی را پشت سر می گذارید نگهتان دارد.

 

مراقبت و عشق نه تنها باید بـه احساس او نسبت بـه شـما باشد، بلکه باید قبل از ازدواج با او نیز دوست داشته باشید و از او مراقبت کنید. زیرا اگر با مردی ازدواج کنید کـه شـما را دوست دارد، اما وی را دوست نداشته باشید، در نهایت با مشکلات ازدواج وحشتناکی مواجه خواهید شد. او باید فراتر از ظاهر فیزیکی شـما را ببیند و شـما را بدون توجه بـه ظاهر شـما دوست داشته باشد.

 

۳٫ با مردی ازدواج کنید که بهترین ها را در شما می بیند و بهترین ها را در شما به نمایش می گذارد.

پیدا کردن پسری کـه دائماً بـه شـما فشار می آورد تا نسخه بهتری از خودتان باشید، آسان نیست، پس اگر یکی را پیدا کردید، وی را رها نکنید! وقتی بـه مردی فکر میکنید کـه قرار اسـت قرار بگذارید، لطفا مطمئن شوید کـه او کسی اسـت کـه همیشه بهترینها را در شـما میبیند. او نباید بدبین باشد کـه بخواهد شـما را پایین بیاورد یا شـما یا کاری را کـه انجام میدهید تحقیر کند.

 

او باید شـما را تشویق کند کـه بهتر عمل کنید و شـما را بـه خاطر تلاش هایتان تحسین کند. و او باید بتواند تاثیر مثبتی بر زندگی شـما بگذارد. او باید از شـما و هر کاری کـه برای پیشرفت و خوشبختی خود انجام می‌دهید حمایت کند. با مردی کـه دائماً از پیشرفت یا موفقیت شـما وحشت دارد قرار نگذارید، اگر او نمی‌تواند از موفقیت و دستاوردهای شـما خوشحال باشد، پس او نیست.

 

۴٫ با مردی ازدواج کنید که بهترین دوست شماست و شما را به عنوان بهترین دوست خود میداند

بهترین نوع ازدواج و روابط آنهایی اسـت کـه زوجین بهترین دوستان یک دیگر باشند. دوستی یک جنبه بسیار مهم در ازدواج شـما اسـت. وقتی مردی شـما را بـه عنوان بهترین دوست خود میبیند و شـما همچنین وی را بـه عنوان بهترین دوست خود ببینید، دراین صورت هر دوی شـما درکنار هم آزاد خواهید بودو در مورد هر چیزی و همه ی چیز صحبت کنید.

 

ازدواج با مردی کـه وی را بهترین دوست خود میدانید بسیار مهم اسـت زیرا هر دوی شـما پیوند بسیار نزدیک و درک بهتری از یک دیگر خواهید داشت. حقیقت این اسـت کـه عشق ممکن اسـت محو شود، اما دوستی همیشه باقی خواهد ماند، پس با بهترین دوست خود ازدواج کنید.

 

با مردی ازدواج کنید کـه از نشان دادن خود واقعی یا بـه اشتراک گذاشتن عمیق ترین اسرار با او خجالت نکشید، بدون ترس از انتقاد. او باید شـما را بـه عنوان شریک زندگی خود ببیند، نه زیردستانی کـه از او برای تغذیه نفس یا ارضای نیازهایش استفاده میکند.

 

۵٫ با مردی سخت کوش و رشد گرا ازدواج کنید

فکر نمی‌کنم نیازی بـه تاکید کنم کـه چقدر مهم اسـت کـه با مردی سخت کوش و رشد گرا ازدواج کنید. کسی کـه مدام سعی میکند در کاری کـه انجام میدهد بهترین باشد و تنبل نیست. خاطرجمعی حاصل کنید کـه مردی کـه قصد دارید با او کنار بیایید آسان نیست کـه راکد باشد.

 

باید بداند کـه وظیفه اصلی او تأمین معاش خانواده اسـت و نباید از انجام ان اکراه داشته باشد. او باید تا حدی از نظر مالی ثبات داشته باشد تا از زندگی فلاکت بار خودداری کند. اگر او نمیتواند از خود مراقبت کند، بـه این معنی اسـت کـه او هنوز نمی‌تواند از خانواده مراقبت کند، بنابر این هر دوی شـما باید صبر کنید و قبل از فکر کردن بـه ازدواج روی داشتن امنیت مالی کار کنید.

 

۶٫ با مردی با ملاحظه ازدواج کنید

وقتی می خواهید مرد مناسبی را برای ازدواج انتخاب کنید، مطمئن شوید کـه او فردی با ملاحظه اسـت. هیچ انسانی کامل نیست، همه ی ما یک جنبه اي را در مورد خود داریم کـه باعث نقص ما میشود، بنابر این با مردی ازدواج کنید کـه شـما را همان‌ طور کـه هستید بپذیرد، نقص‌ها، بدی‌ها و همه ی چیز.

 

او باید بـه شـما افتخار کند و بدون توجه بـه عیب و نقص شـما بـه بودن درکنار شـما افتخار کند. او نباید زود خشمگین شود، نباید خیلی سخت گیر باشد، و باید قبل از این‌که بـه هر نتیجه اي برسید، اتاقی را در اختیار شـما بگذارد تا خودتان را توضیح دهید. وقتی او تصمیم می‌گیرد، باید شـما را درنظر بگیرد و مطمئن شود کـه تصمیمی کـه میگیرد برای هر دوی شـما کارساز اسـت. او نباید فردی خودخواه باشد.

 

۷٫ با مردی ازدواج کنید که در ارزش ها و اعتقادات شما مشترک است

این بـه موفقیت ازدواج و روابط کمک زیادی می‌کند، اما اغلب توسط زوج ها نادیده گرفته می شود. بودن با مردی کـه ارزش ها و باورهای مشابه شـما را دارد، احتمال درگیری بین هر دوی شـما بر اساس چنین مسائلی را از بین میبرد. هنگامی کـه وی را شریک زندگی خود می‌دانید، مطمئن شوید کـه در مورد ارزش ها و باورهای مهم هر دوی شـما همسو هستید. در مورد چنین مسائلی با او گفت‌وگو کنید و نظر وی را مشخص کنید.

 

۸٫ با مردی ازدواج کنید که آماده است تلاش کند و کارها را به سرانجام برساند

هنگامی کـه سعی میکنید مرد مناسبی را برای ازدواج انتخاب کنید، خاطرجمعی حاصل کنید کـه هر دوی شـما در رابطه با خود ازدواج دریک طرف هستید. وقتی مردی کـه مدنظر شماست حتی بـه فکر ازدواج با شـما نیست، بـه خود امید کاذب ندهید. ممکن اسـت یک مرد تمام ویژگی‌هایي را کـه می خواهید داشته باشد، اما در نهایت متوجه خواهید شد کـه او هنوز آماده ترک زندگی مجردی نیست و نمی توانید وی را وادار کنید.

 

هنگامی کـه این واقعیت را مشخص کردید کـه او نیز آماده اسـت تا در ازدواج آرام بگیرد، باید تعیین کنید کـه آیا او فردی اسـت کـه تلاش می‌کند تا همه ی چیز در ازدواج بـه خوبی پیش برود. او نباید از ان نوع مردی باشد کـه در مرحله سختی ها از خود بیفتد. مشکلات جزئی از زندگی هستند و او باید درکنار شـما برای حل هر مشکلی کـه در رابطه زناشویی پیش می آید کمک کند. او همچنین باید تمایل داشته باشد کـه بدون توجه بـه موقعیتی کـه در دست دارید با شـما ارتباط موثر برقرار کند و بـه حرف شـما گوش دهد. هر دوی شـما باید بتوانید بدون نیاز بـه فریاد زدن یا دعوا کردن با یک دیگر گفتگوی بالغانه داشته باشید.

 

۹٫ با مردی باشید که شما را خوشحال می کند

این اساسا نهمین فرمان اسـت و هرگز دراین مورد مصالحه نکنید! ضروری اسـت کـه مردی را انتخاب کنید کـه مدام شـما را بخنداند و خوشحالتان کند.

 

شادی و رفاه عاطفی شـما باید برای شـما بسیار مهم باشد، بنابر این نباید با ان قمار کنید. با مردی ازدواج کنید کـه با شـما شوخی کند و با شـما بخندد. کسی کـه می‌توانید با او کارهای سرگرم کننده انجام دهید، کسی کـه با جسم، روح و روح شـما ارتباط برقرار میکند.

 

او باید نگران خوشبختی و رفاه عاطفی شـما باشد. و او باید کسی باشد کـه دائماً آرزوی دیدن و گذراندن وقت با وی را دارید، نه کسی کـه از بازگشت بـه خانه میترسید.

 

او نباید خیلی زود خشمگین شود. نیازی نیست این را تکرار کنم اما من تکرار می‌کنم «lol». او نباید خیلی سریع خشمگین شود، و صادقانه بگویم، شـما نیز نباید خشمگین شود.

 

۱۰٫ با مردی که به او اعتماد دارید ازدواج کنید

صداقت، اعتماد و وفاداری از اجزای بسیار مهم و ضروری هر ازدواج و رابطه اسـت. خاطرجمعی حاصل کنید کـه مردی کـه قصد ازدواج با ان را دارید فردی باشد کـه بـه او اعتماد دارید. او باید با شـما صادق باشد و بـه شـما وفادار باشد. وقتی بـه مردی کـه با او هستید اعتماد نکنید، نه تنها آرامش خاطر ندارید، بلکه رابطه یا ازدواج در خطر بسیار بالایی اسـت.

برگرفته از سایت تالاب

 

مشخصات و اطلاعات فایل
سایت شرط بندی بت اسپات